Githa, I. P. A. R., and Anak Agung Davyn Anantha Rheja. “Myeloma Multipel Pada Pasien Dengan Fraktur Patologis: Laporan Kasus”. Intisari Sains Medis, vol. 13, no. 3, Nov. 2022, pp. 651-7, doi:10.15562/ism.v13i3.1521.