Semadhi, P. G. M., K. I. K. Mahardika, R. S. Megayanthi, N. W. P. Kirana, I. D. G. B. P. Palaguna, and M. A. Hendrayana. “Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Kulit Batang Tanaman Kenanga (cananga Odorata) Terhadap Bakteri Penyebab Infeksi Kulit Staphylococcus Aureus in Vitro”. Intisari Sains Medis, vol. 13, no. 1, Jan. 2022, pp. 6-10, doi:10.15562/ism.v13i1.1201.