Santoso, A., Darmaputra, I. G. N., Gotama, D. and Sissy, S. (2021) “Terapi non bedah pada karsinoma sel basal”, Intisari Sains Medis, 12(2), pp. 723–727. doi: 10.15562/ism.v12i2.995.