(1)
Sumadi, I. W. J.; Adiputra, N. Peranan p53 Dalam Perkembangan Dan Prognosis Osteosarkoma: Tinjauan Pustaka. Intisari Sains Medis 2020, 11, 41-46.