(1)
Nirmala Utami, P. M.; Purniti, P. S.; Arimbawa, I. M. HUBUNGAN JENIS KELAMIN, STATUS GIZI DAN BERAT BADAN LAHIR DENGAN ANGKA KEJADIAN ISPA PADA BALITA DI PUSKESMAS BANJARANGKAN II TAHUN 2016. Intisari Sains Medis 2018, 9.