[1]
Semadhi, P.G.M., Mahardika, K.I.K., Megayanthi, R.S., Kirana, N.W.P., Palaguna, I.D.G.B.P. and Hendrayana, M.A. 2022. Uji aktivitas antibakteri ekstrak kulit batang tanaman kenanga (cananga odorata) terhadap bakteri penyebab infeksi kulit Staphylococcus aureus in vitro. Intisari Sains Medis. 13, 1 (Jan. 2022), 6–10. DOI:https://doi.org/10.15562/ism.v13i1.1201.